Fizioterapeut je član stručnog tima ustanove. Rad mu se bazira na programu koji izrađuju specijalisti: fizijatar, ortoped, neuropedijatar, te ostali članovi stručnog tima. Potrebno je naglasiti da u svom radu najuže surađuje sa radnim terapeutom u procesu habilitacije i rehabilitacije.

Neposredni rad sa osobama sa poteškoćama u razvoju obuhvaća :

PROCJENA INDIVIDUALNOG STANJA

Mišićni tonus, mišićna snaga, motoričke funkcije, koordinacija i ravnoteža, analiza hoda, funkcionalni testovi, mjerenje pokretljivosti, dužina i opseg, mjerenje i ocjenjivanje respiratornih funkcija.

KINEZITERAPIJA

Kod malih uzrasta, sa težim poremećajima centralne koordinacije, primjenjuje se razvojno-neurološki koncept po Dr. BOBATH metodi.
Kod starije djece sa već izraženim jakim spasticitetom i prisutnim pogrešnim motoričkim obrascima koriste se tehnike za korekciju mišičnog tonusa i tehnike za uspostavljanje obrazaca normalnog posturalnog prilagođavanja.
Kod djece školskog uzrasta i starijih štićenika primjenjuje se kineziterapijski program u smislu smanjenja spasticiteta, sprečavanja i ublažavanja postojećih deformacija,  poboljšanja senzomotornih mogućnosti,  korištenja oštećenog dijela tijela na što bolji način uz sprečavanje gubitka energije.
U slučaju indiciranog operativnog zahvata, kineziterapijski program se provodi prije operativnog zahvata kao pripremni te nakon operacije kao intenzivni kineziterapijski program.
Prema gore navedenom kineziterapiju možemo podijeliti u nekoliko područja:

 • Bobath-koncept (razvojno neurološki koncept)
 • korektivna gimnastika
 • respiratorna kineziterapija (vježbe disanja, drenažni položaji, perkusiona masaža)
 • vježbe sfinktera
 • prevencija dekubitusa
 • korekcija i promjena položaja
 • preoperativna i postoperativna intenzivna kineziterapija

MANUALNA TERAPIJA

Primjenom ove fizikalno-terapijske metode postiže se bolja relaksacija napetih mišića, poboljšanje cirkulacije, popuštanje boli, smanjenje edema i spazama.

HIDROTERAPIJA
 
U našoj ustanovi provodi se:

 • hidrogimnastika – izvodi se individualno u Hubbardovu bazenu. Sjedinjenje tople vode i pokreta djeluje izrazito relaksacijski, smanjuje spasticitet, popuštanje boli  i ima dodatni psiho-emocionalni efekt.
 • biserna kupka – djeluje relaksacijski, pospješuje cirkulaciju, stimulira senzomotoriku
 • hidromasaža

TERMOTERAPIJA

Primjena topline (termooblog, topla kupka), kod kroničnih stanja, često se koristi  i kao uvodna metoda u  kineziterapiju. Djeluje ublažavajuće na boli i mišićnu napetost.

KRIOTERAPIJA

Primjena hladnoće (kriooblog, kriomasaža, krio kupka), kod akutnih stanja, često se koristi i kao uvodna metoda u kineziterapiju. Djeluje protuupalno, spazmolitički, smanjuje bol.

ELEKTROTERAPIJA

Primjenom određene struje (tens,galvanska,dijadinamska) u prvom redu postiže se analgetski učinak i poboljšanje cirkulacije.

MAGNETSKA TERAPIJA

Postiže se terapijski učinak kod bolesti i ozljeda lokomotornog sustava, upalnih i deganerativnih reumatskih bolesti, neke bolesti respiratornog i urogenitalnog  sustava.

ULTRAZVUČNA TERAPIJA                                                    

Najvažnije djelovanje ove metode je toplinsko. Primjenjuje se kod kroničnih bolesti vanzglobnog reumatizma (entenzitis, burzitis, tendovaginitis), ozljeda zglobnih čahura i ligamenata.

TALASOTERAPIJA  

Budući da je ustanova smještena u neposrednoj blizini mora te ima pristup plaži, tijekom godine, a posebno ljetnih mjeseci koriste se sva talasoterapijska sredstva. To su udisanje morskog zraka, hidrogimnastika u moru i sunčanje (tzv.heliomarinska terapija) te klimatski i mikroklimatski činioci.

AROMATERAPIJA

Primjenjuje se u obliku inhalacija, kupki, te utrljavanja u kožu. Djeluje smirujuće, opuštajuće, povećava koncentraciju; koristi se i u svrhu njege tijela.

SPORTSKA TERAPIJA I REKREACIJA

Provodi se individualno ili u grupi. Uključuje vožnju biciklom, igru loptom i drugim sportskim rekvizitima, šetnje uz more, boravak na suncu i čistom primorskom zraku, kupanje u moru i Hubbard bazenu, kombinirano izvođenje vježbi opuštanja, korektivnih vježbi i vježbi disanja uz more. Djeluje na poboljšanje motoričke spretnosti i koordinacije pokreta, povećanje koncentracije, ima psiho-emocionalni učinak te vrlo važni respiratorni učinak.
U sklopu sportske terapije i rekreacije razvija se posebni program – MATP.

Posredni    rad:

 • sudjelovanje u habilitacijskom  i   stručnom timu
 • sudjelovanje sa drugim stručnim djelatnicima   i  osobljem (timski rad)
 • sudjelovanje pri specijalističkim pegledima (fizijatar, ortoped, neurolog..)
 • vođenje vježbenika
 • sudjelovanje pri testiranju ortopedskih   i  drugih tehničkih pomagala
 • pregled zdravstvene dokumentacije
 • vođenje stručne dokumentacije
 • izrada individualnih programa
 • sudjelovanje pri sportsko-rekreativnim aktivnostima i odgojno-obrazovnim djelatnostima
 • edukacija njegovatelja i roditelja
 • individualni razgovori sa roditeljima
 • redovito stručno usavršavanje

Neposredni rad sa djecom, mladima i odraslima sa smetnjama u razvoju   

Planiramo  :      

 • individualne obrade, radi pojačanih respiratornih fizioterapeutskih obrada u smislu kurative i preventive predviđamo fleksibilnost satnice drugih individualnih fizioterapeutskih obrada
 • edukacija njegovatelja
 • individualne obrade u bazenu
 • intenzivne postoperativne obrade

Posredni rad sa roditeljima 
Planiramo  :    

 • pružanje informacija roditeljima o osobama sa smetnjama u razvoju, o njihovim poteškoćama i planiranju ciljeva (susreti sa roditeljima, individualni razgovori)
 • razna predavanja za roditelje o aktualnim stručnim temama 

Posredni rad  fizioterapeuta
Planiramo :

 • edukacije
 • sudjelovanje na seminarima, kongresima i drugim stručnim skupovima
 • izobrazba pripravnika po programu
 • suradnja sa ustanovama drugih država
 • nabava stručne literature
 • redoviti sastanci stručnog vijeća
 • sudjelovanje u okviru fizioterapeutskih društava i udruga
 • izobrazbe pri Visokoj zdravstvenoj školi, studij fizioterapije

<- Djelatnici centra