aktivnosti

U Centru se kontinuirano razvijaju novi programi i osmišljavaju aktivnosti u nastojanju da Fortica postane topli dom djeci sa najtežim poteškoćama u razvoju, a izvaninstitucionalnom skrbi pružaju se usluge djeci i obiteljima u lokalnoj zajednici sa ciljem prevencije institucionalizacije.

Aktivnosti Centra Fortica uključuju:

  • kvalitetnu zdravstvenu njegu, koju provode medicinske sestre i njegovatelji posebno educirani za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju
  • individualne programe habitacije i rehabilitacije za svako dijete koje provode radni terapeuti i fizioterapeuti i psiholog koristeći niz metoda i tehnika stečenih edukacijama iz specifičnih područja
  • program socijalizacije
  • program okupaciono-radnih i slobodnih aktivnosti
  • program odgoja i obrazovanja