• Organiziranje stručnih skupova za djelatnike
  • Organiziranje edukativnih radionica za roditelja
  • Stručne posjete i razmjena iskustava sa drugim ustanovama (npr. CUDV Draga, CUDV Dobrna, CUDV Vipava, Centar za rehabilitaciju Stančić, Centar za rehabilitaciju Rudolf Steiner Daruvar, Centar za rehabilitaciju Rijeka i dr.)
Skip to content