wp_20170321_12_29_02_pro
  • Organiziranje stručnih skupova za djelatnike

 

  • Organiziranje edukativnih radionica za roditelja

edukacija-roditelja
 

edukacija-roditelja-2
 

  • Stručne posjete i razmjena iskustava sa drugim ustanovama (npr. CUDV Draga, CUDV Dobrna, CUDV Vipava, Centar za rehabilitaciju Stančić, Centar za rehabilitaciju Rudolf Steiner Daruvar, Centar za rehabilitaciju Rijeka i dr.)