Plan nabave Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica dostupan je na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)
Registar ugovora Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica dostupan je na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

Obavijest o postojanju sukoba interesa

2024.

 

2023.

 

2022.

 

2021.

 

2020.

 

2019.

 

2018.

 

2017.

 

2016.

 

2015.

 

2014.

 

2013.

 

2012.

 

2011.

 

Skip to content