programi1

Uz osnovne programe kvalitetne zdravstvene njege, habilitacije i rehabilitacije koji se provode u Centru, stručni djelatnici Centra razvio je dodatne programe čijom se primjenom uvelike podiže kvaliteta života korisnika Centra:

 1. Program rane razvojne habilitacije i rehabilitacije kroz timsku intervenciju po Bobath metodi, metodi funkcionalnog učenja i senzoričke integracije,
 2. Program multisenzorne stimulacije- SNOEZELEN program
 3. MATP- sportski program prilagođen osobama s najtežim teškoćama u razvoju
 4. Okupacijske radionice
 5. Program vrtlarstva- u okviru kojeg je nastao senzorički vrt,
 6. Muziko terapija,
 7. Briga o malim kućnim ljubimcima,
 8. Likovne radionice,
 9. Projekt glinene radionice,
 10. Program školovanja

Osim programa koji su usmjereni na direktne korisnike usluga Centra, provode se i programi koji su usmjereni na obitelji korisnika, zaposlenike Centra i lokalnu zajednicu.

 1. Program savjetovališta za roditelje,
 2. Program edukacije stručnih djelatnika i roditelja – u okviru kojeg već šestu godinu organiziramo Multidisciplinarnu radionicu u suradnji s timom terapeuta iz Velike Britanije, za stručnjake i roditelje iz cijele zemlje.
 3. Program uključivanja zajednice u rad Centra- obilježavanjem raznih prigodnih blagdana, uključivanjem korisnika u redovni vrtić u lokalnoj zajednici…
 4. Volonterski programi
 5. Psihološka podrška obiteljima i zaposlenicima Centra

programi2