zaglavlje

Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica je javna ustanova – dom socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.

Osnivač Centra je Primorsko-goranska županija.

Sjedište Centra je u Kraljevici, Obala kralja Tomislava 1.

 

Socijalne usluge koje se pružaju djeci i odraslim osobama jesu:

  1. Usluga smještaja
  2. Usluga poludnevnog boravka

 

Za djelatnost Centra nadležno je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te su rješenjem utvređni smještajni kapaciteti:

  • 55 korisnika u stalnom smještaju
  • 25 korisnika u poludnevnom boravku
Skip to content