Zdravstvene njege korisnicima Centra se osigurava 24 sata na dan

 

Provođenje zdravstvene njege ima slijedeće elemente:

 1. ocjenjivanje potreba za zdravstvenu njegu po planu procesa zdravstvene njege,
 2. detektiranje i evidentiranje najčešćih potreba u zdravstvenoj njezi,
 3. raspoređivanje zdravstvenih potreba prema prioritetima,
 4. izvođenje zdravstvene njege,
 5. evidencija napravljenih postupaka,
 6. uvođenje novih načina rada za postizanje što boljih rezultata,
 7. otkrivanje i praćenje odstupanja od zdravlja korisnika,
 8. opažanje i praćenje reakcija na bolest i terapiju,
 9. izvješćivanje o zdravstvenom stanju korisnika, sa medicinskim sestrama koje preuzimaju smjenu ( primopredaja sestrinske službe)

 

Efikasno surađivanje u zdravstvenoj njezi uključuje:

 1. izrada i vrednovanje svih postupaka za održavanje higijene na odjelima i u cijelom Centru.
 2. vođenje dokumentacije o njezi koju provode njegovateljice na odjelima
 3. suradnja sa ostalim stručnim djelatnicima kod programiranja, vođenja i vrednovanja zdravstvene njege kao važnog faktora cijele zdravstvene djelatnosti,
 4. suradnja i obavještavanje roditelja sa posebnim naglaskom na zdravstvenu njegu
 5. organizacija i praćenje korisnika na liječničke preglede i hospitalizacije
 6. organizacija nabave lijekova i evedencija nabave pelena te ostalog sanitetskog materijala

 

Zdravstvenu njegu određuje trenutno zdravstveno stanje korisnika.

Skip to content