projekti

Centar Fortica kontinuirano radi na razvoju projekta s ciljem aktivnog uključivanja u lokalnu zajednicu.

Centar Fortica je nositelj sljedećih projekata:

MOJI PRIJATELJI IZ FORTICE – je program za unaprjeđenje prosocijalnog ponašanja i komunikacijskih vještina učenika i djece s teškoćama u razvoju.  Program je na inicijativnu Centra Fortica pokrenut 2013. god. te se od tada uspješno provodi u suradnji sa partnerima – Osnovnom školom Kraljevica, Dječjim vrtićem Orepčići iz Kraljevice i Centrom za odgoj i obrazovanje iz Rijeke. Program je verificiran od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja, kao primjer dobre prakse u integraciji djece s teškoćama.

moji-prijatelji-iz-fortice
 

prijatelji-iz-fortice
 

MATP – motor activities training program,  su precizno definirani postupci i načini rada koji su usmjereni na razvoj pojedinca ili na potpuno usvajanje i usavršavanje tehničko-taktičkih znanja. Program se bazira na sedam osnovnih aktivnosti: mobilnost, ručne vještine, udaranje, loptanje, upravljanje ručnim i električnim kolicima i vodene aktivnosti. Centar Fortica od 2010. organizira nevedeni program u kojem sudjeluju brojni sudionici iz Hrvatske i susjednih zemalja.

matp
 

MOBILNI TIM NA OTOCIMA KRKU i RABU –  Kroz rad mobilnog tima na Otoku Rabu i Otoku Krku, djeci sa neurorazvojnim poteškoćama i neurorizikom omogućeno je da u najvećoj mogućoj mjeri razviju svoje motoričke, kognitivne i socijalne vještine. Tim stručnjaka Centra Fortica čine fizioterapeut, radni terapeut, socijalni radnik, psiholog i rehabilitator, a aktivnosti su usmjerena na individualni rad s djetetom i roditeljima.

mobilni-tim-rab-i-krk-1
 

mobilni-tim-rab-i-krk-2
 

RANA INTERVENCIJA KROZ AMBULANTNU SLUŽBU U GRADU RIJECI – Kroz navedeni program se provodi terapeutski rad sa djecom uz primjenu radnoterapijskih i fizioterapijskih metoda i tehnika, te se pruža podrška roditeljima od strane socijalnog radnika i psihologa. Individualni rad sa djecom s teškoćama se provodi jednom tjedno uz podršku Grada Rijeke.

ambulanta-u-rijeci
 

LJETO S VOLONTERIMA – je program aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete života osoba s cerebralnom paralizom i mentalnim oštećenjima, te senzibiliziranje studentske populacije za njihove posebne potrebe. Projekt se u ustanovi provodi tokom ljetnih mjeseci od 2015. god. u suradnji sa Volonterskim centrom Zagreb.

ljeto-s-volonterima
 

volonteri-2
 

BUDI MOJA NONICA –  Projektom Budi moja nonica nastojali smo povećati emocionalnu i socijalnu bliskost korisnika Centra kroz strukturirane aktivnosti i volonterski rad s umirovljenicima. S provođenjem projekta se započelo 2016. god. uz financijsku podršku Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Projekt je pokazao pozetivne rezultate za korisnike i umirovljenike te se nastavilo s njegovim daljnjim provođenjem.

budi-moja-nonica