projekti

Zbog stalne potrebe i nedostatka ranije navedenih programa u lokalnoj zajednici u želji da unaprijede rad Centra trenutno:

  1. Razvijamo pilot projekt Mobilnog tima za ranu radnoterapijsku intervenciju- kroz koji su naše usluge postale dostupne široj zajednici, u okviru kojega u Rijeci djeluje Rana radno terapijska ambulanta, a isto tako svoje usluge pružamo kroz program ”MOBILNI TIM –OTOCI” kojim smo uslugu približili djeci na otocima Lošinju i Cresu.
  2. Uključeni smo u projekt Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi – Projekt poboljšanja usluga u socijalnoj skrbi,