djelatnici

Centar je ustanova s podjelom rada po ustrojbenim jedinicima. Ustrojbene jedinice u Centru osnivaju se radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti Centra, a svrhu što boljeg, racionalnijeg i efikasnijeg svakodnevnog  poslovanja Centra.

 

Poslovi u Centru organiziraju se i obavljaju u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

 1. Odjel njege i brige o zdravlju;
 2. Odjel rehabilitacije i terapije.
 3. Računovodstveno-administrativni poslovi, poslovi pripreme obroka i ostali pomoćno-tehnički poslovi

 

U Centru je sveukupno zaposleno 35 djelatnika:

 • 1 ravnteljica
 • 1 voditelj računovodstva
 • 1 socijalni radnik
 • 2 rehabilitatora
 • 3 fizioterapeuta
 • 2 radna terapeuta
 • 1 blagajnik – likvidator
 • 5 medicinskih sestara
 • 11 njegovateljica
 • 3 kuhara
 • 3 čistačice
 • 1 spremačica – pralja – glačara
 • 1 vozač – ekonom – kućni majstor

 

Vanjski suradnici: psiholog, neuropedijatar, psihijatar, fizijatar i stomatolog.

Opis poslova medicinskog osoblja

Opis poslova fizioterapeuta

Opis poslova radnog terapeuta

Opis poslova socijalnog radnika

Opis rada rehabilitatora