Rad fizioterapeuta se bazira na programu koji izrađuju specijalisti: fizijatar, ortoped, neuropedijatar, te ostali članovi stručnog tima. Potrebno je naglasiti da u svom radu najuže surađuje sa radnim terapeutom u procesu habilitacije i rehabilitacije.

Neposredni rad sa osobama sa poteškoćama u razvoju obuhvaća:

PROCJENA INDIVIDUALNOG STANJA

Mišićni tonus, mišićna snaga, motoričke funkcije, koordinacija i ravnoteža, analiza hoda, funkcionalni testovi, mjerenje pokretljivosti, dužina i opseg, mjerenje i ocjenjivanje respiratornih funkcija.

KINEZITERAPIJA

Kod malih uzrasta, sa težim poremećajima centralne koordinacije, primjenjuje se razvojno-neurološki koncept po Dr. BOBATH metodi.

Kod starije djece sa već izraženim jakim spasticitetom i prisutnim pogrešnim motoričkim obrascima koriste se tehnike za korekciju mišičnog tonusa i tehnike za uspostavljanje obrazaca normalnog posturalnog prilagođavanja.

Kod djece školskog uzrasta i starijih štićenika primjenjuje se kineziterapijski program u smislu smanjenja spasticiteta, sprečavanja i ublažavanja postojećih deformacija,  poboljšanja senzomotornih mogućnosti,  korištenja oštećenog dijela tijela na što bolji način uz sprečavanje gubitka energije.

U slučaju indiciranog operativnog zahvata, kineziterapijski program se provodi prije operativnog zahvata kao pripremni te nakon operacije kao intenzivni kineziterapijski program.
Prema gore navedenom kineziterapiju možemo podijeliti u nekoliko područja:

  • Bobath-koncept (razvojno neurološki koncept)
  • korektivna gimnastika
  • respiratorna kineziterapija (vježbe disanja, drenažni položaji, perkusiona masaža)
  • vježbe sfinktera
  • prevencija dekubitusa
  • korekcija i promjena položaja
  • preoperativna i postoperativna intenzivna kineziterapija

MANUALNA TERAPIJA

Primjenom ove fizikalno-terapijske metode postiže se bolja relaksacija napetih mišića, poboljšanje cirkulacije, popuštanje boli, smanjenje edema i spazama.

HIDROTERAPIJA
  
U našoj ustanovi provodi se:

  • hidrogimnastika – izvodi se individualno u Hubbardovu bazenu. Sjedinjenje tople vode i pokreta djeluje izrazito relaksacijski, smanjuje spasticitet, popuštanje boli  i ima dodatni psiho-emocionalni efekt.
  • biserna kupka – djeluje relaksacijski, pospješuje cirkulaciju, stimulira senzomotoriku
  • hidromasaža

TERMOTERAPIJA

Primjena topline (termooblog, topla kupka), kod kroničnih stanja, često se koristi  i kao uvodna metoda u  kineziterapiju. Djeluje ublažavajuće na boli i mišićnu napetost.

TALASOTERAPIJA  

Budući da je ustanova smještena u neposrednoj blizini mora te ima pristup plaži, tijekom godine, a posebno ljetnih mjeseci koriste se sva talasoterapijska sredstva. To su udisanje morskog zraka, hidrogimnastika u moru i sunčanje (tzv.heliomarinska terapija) te klimatski i mikroklimatski činioci.

SPORTSKA TERAPIJA I REKREACIJA

Provodi se individualno ili u grupi. Uključuje vožnju biciklom, igru loptom i drugim sportskim rekvizitima, šetnje uz more, boravak na suncu i čistom primorskom zraku, kupanje u moru i Hubbard bazenu, kombinirano izvođenje vježbi opuštanja, korektivnih vježbi i vježbi disanja uz more. Djeluje na poboljšanje motoričke spretnosti i koordinacije pokreta, povećanje koncentracije, ima psiho-emocionalni učinak te vrlo važni respiratorni učinak.

U sklopu sportske terapije i rekreacije razvija se posebni program – MATP.

Skip to content