1. Planiranje i programiranje rada rehabilitatora
 • Izrada godišnjeg plana i programa
 • Izrada individualnih programa rada za korisnike
 • Izrada programa slobodnih aktivnosti

 

 1. Priprema za neposredan rad s korisnicima s teškoćama u razvoju
 • Prikupljanje podataka o korisnicima
 • Koordinacija u izradi nalaza i mišljenja
 • Izrada prijedloga nabave didaktičkog materijala
 • Izrada i priprema materijala za neposredan rad s korisnicima

 

 1. Neposredan rad s korisnicima s teškoćama u razvoju
 • Dijagnostika i opservacija korisnika

  1. Munchenska funkcionalna razvojna dijagnostika
  2. Lista za procjenu ponašanja djece predškolske dobi
  3. Aamd – skala adaptivnog ponašanja

 

 • Rehabilitacijski rad – individualni i grupni rad

  1. Rehabilitacija igrom
  2. Rehabilitacija putem pokreta
  3. Art – terapija (likovna, glazbena, plesna, dramska radionica)
  4. Bazična – perceptivna stimulacija
  5. Stimulacija perceptivno-motoričkih sposobnosti
  6. Program socio-emocionalnog razvoja
  7. Nadomjesna alternativna komunikacija
  8. Program baziran na principu primjene analize ponašanja
  9. Program baziran na principima ndt_a i senzoričke integracije
  10. Program aktivnosti svakodnevnog života

 

 1. Suradnja s ravnateljicom, stručnim voditeljom i ostalim suradnicima unutar i izvan ustanove
 • Sudjelovanje u radu stručnog vijeća
 • Sudjelovanje u radu stručnog tima
 • Koordinacija s stručnom službom centra za odgoj i obrazovanje djece
 • Suradnja sa ustanovama i udrugama

 

 1. Suradnja s roditeljima i skrbnicima korisnika
 • Individualni razgovori s roditeljima i skrbnicima
 • Vođenje i prisisutvovanje roditeljskim sastancima
 • Sudjelovanje u radu savjetovališta za roditelje

 

 1. Organizacija rada slobodnih aktivnosti
 • Društvene i zabavne aktivnosti

  1. Aktivnosti osobnog izbora
  2. Osobno – društvene aktivnosti
  3. Organiziranje aktivnosti javnog značaja u suradnji sa dionicima u lokalnoj zajednici
 • Izražajno-kreativne aktivnosti

  1. Upoznavanje sredstava za rad
  2. Izrada praktičnih i ukrasnih predmeta
  3. Likovno-oblikovno izražavanje
 • Glazbeno- scenske aktivnosti

  1. Doživljaj glazbeno-scenskog izraza
  2. Glazbeno-scensko izražavanje
  3. Usvajanje plesnog koraka
 • Sportsko – rekreativne aktivnosti

  1. Poticanje prirodnih oblika kretanja

 

 1. Vanjsko i unutarnje uređenje prostora
 • Uređivanje radnog prostora
 • Dekoracija radnog prostora
 • Čuvanje ukrasnih biljaka u dvorištu ustanove
 • Izrada prigodnih dekoracija
 • Izrada prigodnih čestitaka
 • Izrada plakata
 • Izrada panoa
 • Sakupljanje materijala za razne aktivnosti
 • Sušenje materijala iz prirode

 

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

PSIHOMOTORNI RAZVOJ

 • Vježbe za razvoj odnosa tijela i predmeta: stati ispred stolice, iza, sjesti na stolicu, prelaženje preko…puzanje ispod stola, kroz tunel, hodanje oko, kretanje između…
 • Vježbe za razvoj vizualno-motorne koordinacije: prepoznavanje različitih predmeta s obzirom na određena svojstva (boju, oblik, veličinu, materijal od kojeg je napravljen), odabiranje, traženje, sortiranje predmeta, razvrstavanje predmeta po veličini ( najveći, srednji, najmanji), izrezivanje, hvatanje i bacanje, nizanje na konac, presavijanje papira, umetaljke, pika-slika, spontano šaranje po papiru, bojanje unutar zadanih linija, slikanje (prstima, kistom)
 • Vježbe za razvoj fine motorike: trganje papira, gužvanje, čupkanje vate, stiropora, rezanje škarama, izrada različitih oblika od tijesta, plastelina, glinamola, svladavanje vještina iz područja samozbrinjavanja (zakopčavanje, otkopčavanje, vezivanje, potezanje zatvarača)
 • Vježbe za razvoj grube motorike: hodanje uz i niz stepenice, aktivnosti u invalidskim kolicima (kretanje naprijed, natrag, okret, otvoriti vrata, proći kroz njih, zatvoriti ih, prijelaz iz kolica na stolicu i obrnuto)
 • Vožnja u kolicima, hodanje
 • Razvoj koordinacije pokreta i spretnosti ruku
 • Igre predmetima iz prirode

 

SOCIJALNO EMOCIONALNI RAZVOJ

 • Život u ustanovi: mjesto i uloga u grupi, razvijanje prijateljskih odnosa, uzajamna pomoć, lijepo ponašanje
 • Boravak i šetnja na svježem zraku
 • Izleti, kazališne predstave
 • Razvoj socijalnog ponašanja: ponašanje u novim situacijama
 • Neverbalno izražavanje osjećaja ugode i neugode
 • Lijepo ponašanje na javnom mjestu, u javnim ustanovama
 • Verbalna i neverbalna komunikacija

 

SPOZNAJNO DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

 • Stvaranje slike o sebi, razvoj svijesti o vlastitom tijelu, njegovim dijelovima i funkciji dijelova tijela, pokazivanje dijelova tijela na lutki ili na drugoj osobi, pokretanje dijelova tijela uz glazbu
 • Vježbe za razvoj vizualne percepcije: promatranje predmeta i osoba, slika
 • Vježbe za razvoj auditivne percepcije: usmjeravanje pažnje na auditivne podražaje, razlikovanje i prepoznavanje predmeta prema zvuku, prepoznavanje govora, ritma, upotreba zvučnih igračaka, CD-a, TV-a, različite glazbene udaraljke, razlikovanje zvukova u prirodi
 • Vježbe za razvoj gustativne i olfaktorne percepcije

 

KREATIVNE AKTIVNOSTI

 • Aktivnosti osobnog izbora (provođenje slobodnog vremena na jednostavnoj razini), igra u dvorištu, šetnja, odmor u sobi, slušanje glazbe, TV-program, video, DVD
 • Uređivanje prostora za prigodne svečanosti
 • Glazbene radionice
 • Likovne radionice
 • Dramska radionica
Skip to content