projekti

DOSTUPNOST INFORMACIJA

Sadašnji i potencijalni korisnici usluga trebaju dobiti sve informacije o socijalnim uslugama na koje imaju pravo.

 standard3

POVEZIVANJE I SURADNJA

Korisnike usluga se potiče u održavanju obiteljskih odnosa, prijateljstava i poznanstava.

standard5

ODLUČIVANJE I SAMOODREĐENJE

Korisnike usluga se potiče da se aktivno uključe u svoj vlastiti život, omogućuje im se da biraju i odlučuju o svim aspektima svog života.

standard6

PRIVATNOST I POVJERLJIVOST

Uvažava se pravo svakog korisnika usluge na privatnost, povjerljivost i dostojanstvo.

standard12

RAD VOLONTERA, STUDENATA NA PRAKSI I VJEŽBENIKA

Rad volontera, studenata i vježbenika jamče zadovoljenje potreba i zaštitu prava korisnika usluga.

standard14

UVJETI PRILAGOĐENI KORISNICIMA

Prostori i oprema odgovaraju svojoj namjeni i specifičnim potrebama korisnika.

standard15

ZDRAVLJE, SIGURNOST I ZAŠTITA

Korisnicima usluga, njihovim obiteljima, osoblju i široj zajednici, pružatelj usluga jamči zaštitu i sigurnost.

standard17

ODNOS PREMA DJECI I MLADIMA

Odnos je utemeljen na razumijevanju, poštovanju i jasnim profesionalnim i osobnim granicama.

standard18

RAZVOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Djeca i mladi dobivaju podršku u oblikovanju budućnosti kako bi postali samostalni, neovisni i aktivni članovi društva.

standard19

ZDRAVLJE, PREHRANA I DOBROBIT DJECE I MLADIH

Djeca i mladi žive u zdravom okruženju i osigurava im se zdrava prehrana prilagođena njihovim potrebama.

standard23

AUTONOMIJA I SAMOSTALNOST

Korisnike usluga se potiče i podržava da samostalno donose odluke o svom životu.

Skip to content