Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Centra za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Centru za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica na:

  • putem telefona na broj +385 (0)51 283 230
  • putem faxa na broj +385 (0)51 283 235
  • putem elektroničke pošte: centar-fortica@ri.t-com.hr
  • poštom ili donijeti osobno na adresu Centra za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica, Obala kralja Tomislava 1, 51262 Kraljevica.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje je Ivana Čanak, socijalna radnica u ustanovi.

 

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (.pdf)

Centra za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.

 

Izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Skip to content