Povodom Svjetskog dana socijalnog rada, 21.03.2017.god. u Centru za rehabilitaciju Fortica Kraljevica organiziran je stručni skup u sklopu kojeg je održano prigodno predavanje i zajedničko druženje socijalnih radnika/ica, s ciljem jačanja stručnih kapaciteta i razmjene iskustava.

strucni-skup-soc-radnika

Ovogodišnji Međunarodni dan socijalnog rada obilježen je pod motom „Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica“. U socijalnoj državi upravo je profesija socijalnog rada i njeni nositelji socijalni radnici poziv koji štiti i podupire temelje zdrave zajednice i zdravog društva u cjelini.

Stoga je na stručnom skupu prisutnim socijalnim radnicima održano predavanje na temu važnosti i uloge socijalnih radnika u radu sa djecom i odraslim osobama s tjelesnim i intelektualnim teškoćama. Socijalni radnici zaposleni u sustavu socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđu ili školstva nerijetko imaju mogućnosti i obavezu postupati u pogledu zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom, stoga su prisutnima predstavljene različite vrste teškoća i potrebe koje iz njih proizlaze.

Ravnateljica Centra Fortica Vesna Đujić, koja je i sama socijalna radnica sudionicima je predstavila ustanovu i djelatnost, te svoju perspektivu u radu, dok su o ulozi socijalnog radnika u ustanovi koja smještava djecu sa tjelesnim i intelektualnim teškoćama kao i obilazak ustanove održale socijalne radnice Maja Ferenčina i Tamara Petrc.

U sklopu Centra za rehabilitaciju Fortica zaposlene su dvije socijalne radnice, koje uz redovne djelatnosti vode i savjetovalište za roditelje djece sa teškoćama u razvoju, te nekoliko preventivnih programa u suradnji sa lokalnom zajednicom. Svakako je važno istaknuti program Moji prijatelji iz Fortice koji se provodi u suradnji sa Osnovnom školom Kraljevica, Dječjim vrtićem Orepčići iz Kraljevice i Centom za odgoj i obrazovanje iz Rijeke, a koji je upravo namijenjen smanjenju predrasuda prema osobama s invaliditetom, te jačanju kapaciteta zajednice kroz edukaciju djece školske i predškolske dobi.

U drugom dijelu skupa prisutnima su vanjske suradnice Rosanda Krstitnić Gušćić i Sara Kosić predstavile logoterapijski pristup i mogućnosti korištenja ove vrste psihoterapije u radu socijalnih radnika u praksi.

Socijalni radnici su iznijeli niz poteškoće na koje nailaze prilikom postupanja u postupcima koji uključuju djecu i odrasle osobe s invaliditetom te članove njihovih obitelji. Svi sudionici skupa podijelili su pozitivno mišljenje o ovakvim stručnim skupovima, te potrebu za stvaranjem boljih uvjeta u sustavu socijalne skrbi, kako za stručne djelatnike tako i korisnike sustava.

Ovakav vid stručne suradnje između pružatelja usluga i stručnih radnika u sustavu je neophodan, a i predstavlja rijetku priliku za zajedničko druženje stručnjaka socijalnih radnika povodom Međunarodnog dana socijalnog rada.

Na stručnom skupu je sudjelovalo 25 socijalnih radnika/ica iz Primorsko goranske županije, koji su u evaluaciji stručnog skupa izrazili pozitivno iskustvo ustanovom, organizacijom i sadržajem skupa.

U Kraljevici, 22.03.2017.god.