Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, proveo je građansku akciju pod nazivom „Budi moja nonica“.

 

Građanska akcija se provodila svakog tjedan u dva termina (utorkom i subotom) prilikom kojih su se provode različite strukturirane aktivnosti s ciljem povećanja emocionalne i socijalne bliskosti korisnika Centra i umirovljenika. Također se nastojalo razviti interes djece niže dobi za nove aktivnosti i druženje, te stjecanje pozitivnih iskustava u emocionalnim i socijalnim kontaktima. Umirovljenici su kroz volonterski rad uz kvalitetno provođenje slobodnog vremena dobili i edukaciju o specifičnim potrebama i mogućnostima djece s teškoćama. Kroz ovakav oblik suradnje između socijalne ustanove i umirovljenika iz lokalne zajednice, postiže se imidž moderne i tolerantne lokalne sredine koji doprinosi smanjenju predrasuda prema populaciji osoba sa tjelesnim i intelektualnim teškoćama.

Praćenjem drugih projekta koje Centar „Fortica“ provodi zaključeno je da postoji niz predrasuda prema osobama s višestrukim teškoćama, kao i prema ustanovama u kojima su isti smješteni. Akcija je osmišljena s ciljem povećanja kvalitete usluge i jačanja uloge Centra u lokalnoj zajednici, te s namjerom širenja mreže dionika kao i smanjenja predrasude o korisnicima ustanove.

Građanska akcija se provodila od početka siječnja, po kraja ožujka, ali jako dobre rezultatima i iskustvima umirovljenika ali i pozitivne reakcije korisnika ustanove, volonteri i dalje posjećuju i druže se sa korisnicima.

Ravnateljica

Vesna Đujić, soc.rad.