Na obalnom pojasu ispred Centra za rehabilitaciju »Fortica« u Kraljevici u četvrtak, 03.09. 2015.g. u 10,00 sati, obilježeno je stavljanje u funkciju sanirane plaže i jednog gata.

Ovom adaptacijom plaža je obogaćena liftom i prilagođena invalidnim osobama.

Uz pozdravni govor ravnateljice Centra, Vesne Đujić i gradonačelnice Kraljevice , Nade Turine Đurić, brojnim uzvanicima obratio se i Župan PGŽ, Zlatko Komadina, koji je uz korisnika Daria Jajčevića, puštanjem  balona otvorio plažu. Događanje su uz emotivnu muziku i performans uljepšali Doris & Andrea, naši prijatelji i volonteri iz Venecije.

Ravnateljica je istaknula da su uloženi napori da dođe do sanacije ove plaže. Županija kao osnivač i Župan prepoznali su važnost te inicijative i podržali ovu hvale vrijednu investiciju Svima je bio cilj, da osobe  s teškoćama u razvoju, smještene u našoj ustanovi odrastaju u  ugodnom okruženju ispunjenom različitim aktivnostima, pa tako i kupanjem. Sanacijom i uređenjem plaže  i drugim projektima doprinijelo se unapređenju kvalitete života korisnika.

U ovoj prvoj fazi uloženo je 560.000,00  kn, od čega je PGŽ osigurala 450.000,00 kn,

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena 50.000,00 kn i 60.000,00 kn vrijedan je lift za spuštanje u more, gdje počinje druga faza ostvarenja naših planova, u koju su se uključili donacijom Crveni križ Crikvenica i Rotary klub Rijeka, koji je zajedničkom inicijativom sa Rotary klubom iz Kočevja- Sovenija pokrenuo drugi Global Grant za uređenje naše plaže i djela objekta koji mi koristimo u sklopu projekta sa srodnim ustanovama  iz  Slovenije.

Ideja je upravo inicirana ovdje u Fortici za vrijeme otvaranja našeg zdravstvenog odjela koji je isfinanciran sredstvima prikupljenim od strane Rotary kluba Rijeka i 13 Rotary klubova iz Italije u sklopu prvog Hrvatskog Global Granta.

Župan Zlatko Komadina, ispred osnivača istaknuo je da na godišnjoj bazi financiraju redovnu djelatnost Centra „Fortica“ sa cca  milijun kuna i brinu o obavljanju djelatnosti Ustanove, iako to nije izravno u njihovoj nadležnosti ,  podsjetio je kako je od ratnih vremena, kada je sa zadaćom zbrinjavanja izbjeglica s invaliditetom osnovana ova ustanova, tada je Županija preuzela državnu kategoriju zaštitite.

Da bi Ustanovu sačuvali od izloženosti djelovanja mora i proteka vremena,  kapitalna ulaganja PGŽ-e u periodu od 2003.g. do danas iznosila su 5.000.000,00 kn .

“Briga o ovoj populaciji je nešto što se jednostavno mora učiniti, jer oni ne mogu sami brinuti o sebi”, naglasio je Župan.

Ravnateljica

Vesna Đujić, soc.rad.