Početkom rujna 2014. godine Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica započeo je s projektom »Moji prijatelji iz Fortice« koji se provodi u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje iz Rijeke, Dječjim vrtićem »Orepčići« iz Kraljevice te Osnovnom školom Kraljevica. Riječ je o programu za unapređenje socio-emocionalnog razvoja i inkluziju djece s teškoćama u razvoju te senzibiliziranje zdrave djece za njihove posebne potrebe.

 

Naime, u »Fortici« su smještena djeca koja imaju višestruke zdravstvene poteškoće, veći dio njih je nepokretan i nerazvijenog govora, a njihovi socijalni kontakti su, zbog deficita roditeljske skrbi i specifičnosti zdravstvenog stanja, uglavnom ograničeni na djelatnike Centra i ostale korisnike. Oni pohađaju osnovnu školu po posebnom programu koji izvode edukacijski rehabilitatori Centra za odgoj i obrazovanje iz Rijeke u samom Centru pa svoje zdrave vršnjake vide u rijetkim prilikama.

 

Obrnuta inkluzija
 

– To su razlozi zbog kojih je osmišljen ovaj program koji se temelji na provedbi strukturiranih zajedničkih aktivnosti i učenja djece s teškoćama u razvoju i djece koja redovno pohađaju vrtić i osnovnu školu, a koja se provode tijekom školske godine u samom Centru. U projektu sudjeluju tri odgojno-obrazovne skupine djece i redovnih učenika: predškolci, učenici trećeg i sedmog razreda osnovne škole. Također, sudjeluje i sedam odgojno-obrazovnih skupina učenika Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka – Područni odjel Fortica. Riječ je o učenicima dobi od sedam do dvadeset i jedne godine koji se školuju po programu bazično-perceptivne motoričke stimulacije.

Program predstavlja tip obrnute inkluzije. Umjesto najčešće puke fizičke prisutnosti u redovnoj školi među svojim zdravim vršnjacima, ova djeca svoja druženja provode kreativno i suradnički u aktivnostima koje su primjerene djeci s teškoćama u razvoju, a kod njihovih vršnjaka jačaju empatiju, socijalne vještine i društvenu solidarnost; potiču iskustveno učenje o problemima ove populacije te toleranciju prema drugima i drukčijima. Redovni kontakti djece s teškoćama u razvoju sa zdravim vršnjacima utječu na njihov socio-emocionalan razvoj i njihovu bolju inkluziju u svoje okružje, a kod zdrave djece i njihovih roditelja ruše predrasude i stereotipe o osobama s posebnim potrebama, pojašnjava ravnateljica »Fortice« Vesna Đujić i naglašava da je inovativnost programa u tome da prijedlog ovakvoga odgojno-obrazovnog rada s djecom s teškoćama u razvoju dolazi iz jedne socijalne ustanove koja skrbi o ovoj djeci, a toplo su ga prihvatili i podržali odgajatelji i nastavnici, jerpredškolci i učenici stječu cjelovitu sliku o djeci s teškoćama u razvoju, njihovom životu u Centru, njihovim specifičnim poteškoćama i mogućnostima te veselju koje iskazuju pri druženju sa svojim zdravim vršnjacima.

Ujedno, kaže Đujić, tim se projektom provodi program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja (ishoda) građanskog odgoja i obrazovanja kroz izvanučioničke aktivnosti učenika Osnovne škole Kraljevica.

 

Uzajamno povjerenje
 

Vesna Ban, pedagoginja Osnovne škole Kraljevica ističe da su učenici trećeg i sedmog razreda koji su neposredno sudjelovali u radionicama uspostavili dobre kontakte s vršnjacima iz Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica.

– Oni razumiju njihove potrebe, prilagodili su se njihovim načinima komuniciranja. Odlazak na radionice je dio njihove školske svakodnevice. Često su na radionicama i u razredu tražili pojašnjenja vezano uz njihove poteškoće kako bi im se mogli što više prilagoditi. Istodobno su se upoznali sa zanimanjima iz područja zdravstva i socijalnog rada, što je dio profesionalnog informiranja i usmjeravanja, kaže Ban.

Kod djece s teškoćama u razvoju, kako nam kaže Gea Rubinić, profesorica rehabilitatorica iz Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, primarni zadatak nam je bio razviti bazični osjećaj sigurnosti i uzajamnog povjerenja.

– Usmjerili smo se na trud i tijek, a ne na ishod i rezultat. Komponenta vremena se, također, pokazala bitnom – što je duže vremensko razdoblje od dolaska učenika i djece iz dječjeg vrtića, to oni lakše prepoznaju i predviđaju njihovo ponašanje, znaju što mogu očekivati i s vremenom su naučili kako funkcionirati u tim uvjetima. Počeli su prihvaćati ritmičko pojavljivanje pojedinih aktivnosti, stalnost određenih situacija te ritam događanja unutar radionica, kaže Rubinić.

Klinička psihologinja Ines Denona izradila je u suradnji sa sociologinjom Snježanom Jovanić kvalitativnu procjenu ponašanja uključene djece tijekom radionica.

– Pokazalo se je da je kod djece iz Centra Fortica od početka bilo naglašenije prisutno ugodno raspoloženje, a tijekom vremena to je raspoloženje i poraslo. To nas upućuje na zaključak o poticajnom učinku ovakvog oblika druženja među djecom. Štićenici Centra raduju se njihovim dolascima, druženju i igri koju s njima podijele. Djeca štićenici Centra Fortica izraženije su ograničena u svom potencijalu, ali i mogućnostima za ostvarenje kontakata sa socijalnom okolinom pa su im ovakve prilike itekako dobro došle. Složenost njihovih oštećenja ne ostavlja im puno prostora za napredovanje u kvaliteti socijalnog kontakta i aktivnijoj participaciji u igrama koje su se provodile u radionicama, ali i ovdje se bilježi lagani trend porasta, mišljenje je psihologinje Denona.


Projekt za sve

Izuzev radionica za djecu i učenike, Centar za rehabilitaciju Fortica je, u suradnji s voditeljicom Županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave za Primorsko-goransku županiju Sunčicom Vučković, u studenome prošle godine organizirao predavanje o funkcioniranju djece s teškoćama u razvoju u predškolskom i školskom okružju viđeno iz medicinske, psihološke i edukacijsko-rehabilitacijske perspektive. Skupu je prisustvovalo 30 učitelja i odgojitelja iz Primorsko-goranske županije.

– Procjenjujem da je ovaj projekt važan ne samo za naše korisnike i djecu iz vrtića i škole, već i za lokalnu zajednicu jer predstavlja jačanje institucijske i izvaninstitucijske podrške osobama s posebnim potrebama te stvaranje imidža moderne, tolerantne i inkluzivne lokalne zajednice. Projekt je već sada pokazao svoju opravdanost i hvalevrijednu podršku lokalne zajednice, s kojom imamo jako dobru suradnju i podršku. Projekt »Moji prijatelji iz Fortice« uputili smo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na verifikaciju. Na kraju moram se zahvaliti autorici i voditeljici projekta, mojoj djelatnici, Snježani Jovanić, na ovako kvalitetnom projektu, svim djelatnicima Fortice, kao i našim partnerima, Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka, Dječjem vrtiću »Orepčići« Kraljevica, s ravnateljicom i Osnovnoj školi Kraljevica, koji nesebično sudjeluju u svim aktivnostima, zaključuje Vesna Đujić

Novi list, 29. 03. 2015., Biljana Savić