Projekt Eksperimentalna primjena ”zona terapije” proveden je u periodu od veljače do svibnja 2014. godine u partnerstvu sa Hrvatskim centrom za društvena istraživanja iz Rijeke.

12-1-zona1

U ovom istraživanju ispitan je učinak ”zona” terapije na učestalost i intenzitet respiratornih simptoma, epileptičkih napada i emocionalnih ispada kod korisnika s dijagnozama cerebralne paralize i mentalne retardacije.

U Projektu je sudjelovalo 14 korisnika Centra, a eksperimentalnu primjenu ”zona” terapije su nadzirali i evaluirali Etičko povjerenstvo i supervizor.

12-2-zona2

Terapija se eksperimentalno primjenjivala na četrnaest (14) korisnika Centra, a provodili su je  medicinski djelatnici Centra koji su prije samog početka istraživanja educirani za provođenje ”zona terapije”. Prethodno su prikupljene suglasnosti za provođenje terapije od strane roditelja/skrbnika, imenovano Etičko povjerenstvo i supervizor projekta .

Rezultati eksperimentalne primjene ”zona” terapije upućuju na važnost nastavka primjene u tretmanu osoba sa cerebralnom paralizom i mentalnom retardacijom koji se planira za 2015. godinu.