U Centru za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici, ustanovi socijalne skrbi čiji je vlasnik i osnivač Primorsko-goranska županija, ovih dana borave dvije volonterke iz Austrije: Theresa Hirschman i Merima Ribić, učenice škole za socijalno ekonomske poslove u Grazu.

Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici posjetila je zamjenica  primorsko-goranskog župana Marina Medarić i uvjerila se da je za pedeset korisnika s višestrukim oštećenjima u razvoju, Fortica svakodnevni životni prostor. Uz nesebičnu stručnu pomoć 34 djelatnika korisnici tu proživljavaju sve faze predškolske, školske i odrasle životne dobi.

Ravnateljica Centra Vesna Đujić istaknula je da uz to imaju i dnevni boravak što ga koristi još 28 osoba koje su smještene u obiteljima. U okviru dnevnog boravka organizirana je i nastava za korisnike koji nisu u redovitom školskom sustavu.

Damir Pijaca, Radio Rijeka, 24. 7. 2014.

http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/iz-austrije-na-volontiranje-u-kraljevicu/65350/