PGŽ Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica potpisao je sporazum o suradnji sa Center za usposobljavanje, delo in varstvo  Dobrna iz Dobrne, R Slovenija sa kojima smo partneri u projektu „Jezik je ključ za srce“ u sklopu Erasmus +, bilateralne razmjene mladih. Tema projekta je  druženje i jezik za osobe s teškoćama u razvoju u kojem  je sudjelovalo 8 slovenskih i 8 korisnika Centra Fortica u razdoblju od 10. do 16.07.2014. U sklopu projekta održana su  druženja, zabave, posjete, razmjene iskustava, kreativne radionice, sportske aktivnosti slovenskih i hrvatskih mladih osoba s teškoćama u razvoju.