PGŽ Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica potpisao je sporazum o suradnji sa Caritas Diozese Graz Seckau iz Graza, Austria o sudjelovanju u projektu „Diljem Europe- socijalna praksa 2014“ (smještaj i zamjena u sklopu Erasmusa + za dvije volonterke). U sklopu projekta Centar Fortica sudjelovao je  u stručnom osposobljavanju u stručnim područjima volonterki Merime Ribić i Therese Hirschman koje su volontirale od 30.06. do 25.07.2014. Svakodnevno su sudjelovali u različitim aktivnostima sa grupom korisnika, od hranjenja do igre.